Matematika je jezik vesolja

Verjetnost 57 – streljanje v tarčo

Verjetnost 58 – streljanje v tarčo – 2 strelca »

« Verjetnost 56

No comments yet.

Leave a Reply