Matematika je jezik vesolja

Višinski izrek

Evklidov izrek »

« Pitagorov izrek

1 Comment

  1. matic
    June 1, 2014 at 13:11 #

    ali bi mi lahko rešil nalogo: V pravokotnem trikotniku ABC meri kot ALFA 25 stopinj. Kateto BC razdeli točka D v razmerju 3:5 (BD:CD=3:5) izračunaj kot DAB in BDA.

    Reply

Leave a Reply