Matematika je jezik vesolja

Vzporedna vektorja

Razpolovišče daljice v prostoru »

« Določanje koordinate v paralelogramu – prostor

No comments yet.

Leave a Reply