Matematika je jezik vesolja

Zapis vseh deliteljev nekega števila

)

Če med seboj množimo določene delitelje nekega števila a bo produkt vedno število a.

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Deljenje

Kaj je relacija deljivosti?

Kriteriji deljivosti


Ali je izraz deljiv? »

« Kaj je relacija deljivosti?

No comments yet.

Leave a Reply