Matematika je jezik vesolja

Zapis z ulomkom 2

pravila za računanje s potencami

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Potence

Potence s celimi eksponenti

Kvadratni in kubični koren


Zapis z ulomkom 3 »

« Zapis z ulomkom 1

1 Comment

  1. Žan
    October 25, 2018 at 17:54 #

    Kako izracunati izraz potenc z negativnimi eksponenti. Primer
    (3a²b-¹c²)³×(a-¹b²c³)-²÷(3a³b⁴c²)³

    Reply

Leave a Reply